ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปลาดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกองแหะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 8  
10 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านปางกว้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน