ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสันทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางกว้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านผาหมอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 7  
11 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 7  
12 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน