ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสันทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่แสะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเมืองขอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 58 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 57 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 56 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 55 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 55 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 55 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 54 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านผาหมอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 54 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนวัดห้วยไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 54 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน