ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเมืองขอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 59 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 59 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 58 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 57 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 57 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 55 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 55 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน