ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผาหมอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสันทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่แสะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนป่าบงห้วยฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าก้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน