ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 6  
9 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 6  
10 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 6  
11 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 12  
15 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน