ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน