ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดนาเม็ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71.6 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68.2 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63.6 ทองแดง 12  
13 โรงเรียน รัปปาปอร์ต สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61.6 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61.4 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 58 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 50.4 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 43 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 39.8 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 39.2 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดอมลอง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 37.8 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน