ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียน รัปปาปอร์ต สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านพระนอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน