ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่แว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านป่าก้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 8  
11 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน