ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดห้วยไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านพระนอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 5  
7 โรงเรียนประดู่วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าก้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านปางไฮ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 15  
17 โรงเรียน รัปปาปอร์ต สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนภูดินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 57 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 44 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน