ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 58 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 58 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 58 เข้าร่วม 11  
15 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 58 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน