ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปางกว้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนประดู่วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน