ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าก้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่แสะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 10  
12 โรงเรียนภูดินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านพระนอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนประดู่วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน