ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 59 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 55 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 53 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 52 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 52 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 46 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน