ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
10 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
11 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
12 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 12  
14 โรงเรียน รัปปาปอร์ต สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน