ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 7  
10 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน