ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านสันศรี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านแม่แสะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน