ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน