ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกองแหะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านพระนอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 12  
14 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน