ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
10 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
11 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านเมืองขอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน