ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียน รัปปาปอร์ต สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน