ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.9 ทอง 5  
6 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.7 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.5 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน