ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน