ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน