ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดอมลอง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านปางไฮ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน