ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดนาเม็ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบวกจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.33 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน