ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 47 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน