ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 56 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 55 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 53 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 53 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 51 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 49 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 44 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 44 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 42 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 37 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 36 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน