ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88.31 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71.25 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68.5 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68.5 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนวัดห้วยไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67.25 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60.32 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 49.5 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน