ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน