ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 54 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 44.12 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 37.12 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 36.75 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 35.25 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 32.75 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน