ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนต้นกล้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านนากู่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 35 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 35 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 25 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 20 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 10 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน