ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62.5 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 55 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 45 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 30 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 30 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 25 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 25 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 25 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 25 เข้าร่วม 11  
15 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 15 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 15 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 10 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 5 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน