ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 30 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 25 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 20 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 20 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 20 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 20 เข้าร่วม 7  
11 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 20 เข้าร่วม 7  
12 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 15 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 15 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 10 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 10 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 5 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน