ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75.4 เงิน 5  
6 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73.7 เงิน 6  
7 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73.4 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65.2 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64.2 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63.2 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 54.8 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 51.6 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน