ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.3 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89.6 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88.3 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.9 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.6 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน