ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านศรีงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 45 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 44 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 34 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน