ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปางไฮ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน