ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน