ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองขอน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่แฝก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 4  
6 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนวัดหนองออน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 7  
11 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน