ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวีรยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดหนองออน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72.75 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71.25 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน