ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปลาดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน