ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบวกจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน