ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 59 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน