ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน