ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 29 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 29 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนวัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 29 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 26 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 24 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน