ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน