ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวีรยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบวกจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน