ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สพป.เชียงใหม่เขต 2
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปางขุม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดโป่งแยงนอกเฉลิมพระเกียรติ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน